Dự án-101 Mỹ Tú, Phú Mỹ Hưng Q.7

     

101 Mỹ Tú, Phú Mỹ Hưng Q.7