Dự án-A1-39, Mỹ Gia, Phú Mỹ Hưng

     

A1-39, Mỹ Gia, Phú Mỹ Hưng