Dự án-B1-12, Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng

     

B1-12, Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất nhà phố của công ty Thiên Phố trong năm 2017.