Dự án-B1-12, Phạm Thái Bường

     

B1-12, Phạm Thái Bường