Dự án-B3-01, Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng

     

B3-01, Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất nhà phố Phạm Thái Bường của anh Tuấn của công ty Thiên Phố.