Dự án-Biệt thự Lucasta Khang Điền, Quận 9

     

Biệt thự Lucasta Khang Điền, Quận 9

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất biệt thự của công ty Thiên Phố trong năm 2018.