Dự án-Biệt thự Mỹ Phú 3, Phú Mỹ Hưng

     

Biệt thự Mỹ Phú 3, Phú Mỹ Hưng

Thiết kế và thi công (nội, ngoại thất, xây dựng toàn bộ) biệt thự của Thiên Phố.