Dự án-A8-27-Mỹ Gia 2, Phú Mỹ Hưng

     

A8-27-Mỹ Gia 2, Phú Mỹ Hưng

Dự án thiết kế 3D nội thất, cải tạo, thi công và xây dựng biệt thự của Thiên Phố trong năm 2017.