Dự án-Bed Packer Hotel, Quận 1

     

Bed Packer Hotel, Quận 1

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất khách sạn của đội ngũ kiến trúc sư công ty Thiên Phố trong năm 2017.