Dự án-Biệt thự A9-06-Mỹ Phú 2, Phú Mỹ Hưng

     

Biệt thự A9-06-Mỹ Phú 2, Phú Mỹ Hưng

Dự án thiết kế và thi công nội thất biệt thự cao cấp của Thiên Phố trong năm 2019.