Dự án-Cafe Hưng Gia của chị Hà, R34 Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng

     

Cafe Hưng Gia của chị Hà, R34 Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.