Dự án-Căn hộ A18-02-Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng

     

Căn hộ A18-02-Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng

Dự án thiết kế và thi công nội thất căn hộ chung cư của Thiên Phố trong năm 2018.