Dự án-Căn hộ B15-04-Riverpark Premier, Phú Mỹ Hưng

     

Căn hộ B15-04-Riverpark Premier, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất căn hộ của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.