Dự án-Căn hộ B4-03-Nam Phúc, Phú Mỹ Hưng

     

Căn hộ B4-03-Nam Phúc, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.