Dự án-Căn hộ C5-04 MidTown, Phú Mỹ Hưng

     

Căn hộ C5-04 MidTown, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất căn hộ MidTown của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.