Dự án-Căn hộ Lucky Palace, Quận 6

     

Căn hộ Lucky Palace, Quận 6

Dự án thiết kế 3D và thi công nội thất căn hộ chung cư của Thiên Phố trong năm 2018.