Dự án-Căn hộ Nam Phúc, Phú Mỹ Hưng

     

Căn hộ Nam Phúc, Phú Mỹ Hưng

Dự án thiết kế 3D và thi công nội thất căn hộ cao cấp của Thiên Phố trong năm 2018.