Dự án-Căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

     

Căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

Hình ảnh thiết kế 3D nội thất căn hộ chung cư của Thiên Phố năm 2018.