Dự án-Căn hộ The Tresor, Quận 4

     

Căn hộ The Tresor, Quận 4

Một số hình ảnh 3D nội thất căn hộ chung cư của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.