Dự án-Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất biệt thự A69 Nam Thông, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất biệt thự A69 Nam Thông, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất biệt thự cơ bản của team Thiên Phố.