Dự án-Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ D14-02-Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ D14-02-Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ cơ bản của team Thiên Phố.