Dự án-Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

     

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

Một số hình ảnh thi công thực tế hoàn thiện nội thất căn hộ Sunrise City View của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.