Dự án-Hình ảnh thực tế căn hộ B9-03-Riverpark Premier, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thực tế căn hộ B9-03-Riverpark Premier, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công thực tế hoàn thiện nội thất căn hộ cơ bản của team Thiên Phố.