Dự án-Hình ảnh thực tế căn hộ F6-09-Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thực tế căn hộ F6-09-Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ cơ bản của team Thiên Phố.