Dự án-Hình ảnh thực tế căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

     

Hình ảnh thực tế căn hộ SCA 33-03-Sunrise City View, Quận 7

Một số hình ảnh thi công thực tế hoàn thiện nội thất căn hộ Sunrise City View của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.