Dự án-Hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện nội thất căn hộ C12-03 Midtown M7, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện nội thất căn hộ C12-03 Midtown M7, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ của team Thiên Phố.