Dự án-Hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện nội thất căn hộ D9-02 Midtown, Phú Mỹ Hưng

     

Hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện nội thất căn hộ D9-02 Midtown, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất căn hộ của team Thiên Phố.