Dự án-Khách sạn La Galerie, Trung Sơn, Bình Chánh

     

Khách sạn La Galerie, Trung Sơn, Bình Chánh

Dự án thiết kế nội thất khách sạn cao cấp của Thiên Phố năm 2018.