Dự án-Khách sạn chị Trâm, R2-24-Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng

     

Khách sạn chị Trâm, R2-24-Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất khách sạn của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.