Dự án-Mộc Cafe, Quận 3

     

Mộc Cafe, Quận 3

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất quán Cafe của công ty Thiên Phố.