Dự án-Nhà hàng 1102, Quận 3

     

Nhà hàng 1102, Quận 3

Một số hình ảnh thực tế phần hoàn thiện nội thất nhà hàng cơ bản của công ty Thiên Phố.