Dự án-Nhà hàng Món Việt 88

     

Nhà hàng Món Việt 88

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất nhà hàng của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.