Dự án-Nhà hàng Sen, Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình

     

Nhà hàng Sen, Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình

Một số hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện nội thất nhà hàng của công ty Thiên Phố.