Dự án-Nha khoa Vinh An, Quận Tân Bình

     

Nha khoa Vinh An, Quận Tân Bình

Một số hình ảnh 3D nội thất phòng khám nha khoa của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.