Dự án-Spa Bùi Thị Xuân, Quận 1

     

Spa Bùi Thị Xuân, Quận 1

Một số hình ảnh 3D nội thất Spa của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.