Dự án-Spa Charm, Phan Bội Châu, Quận 1

     

Spa Charm, Phan Bội Châu, Quận 1

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.