Dự án-Spa Monica Nguyễn Thái Học, Quận 1

     

Spa Monica Nguyễn Thái Học, Quận 1

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất Spa của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.