Dự án-Sunflower Spa, Quận 1

     

Sunflower Spa, Quận 1

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất Spa của công ty Thiên Phố.