Dự án-Văn phòng Đại Cát, Dragon Parc 1, Nhà Bè

     

Văn phòng Đại Cát, Dragon Parc 1, Nhà Bè

Một số hình ảnh 3D nội thất văn phòng của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.