Dự án-Văn phòng Navi Technologies, Nam Thông, Phú Mỹ Hưng

     

Văn phòng Navi Technologies, Nam Thông, Phú Mỹ Hưng

Một số hình ảnh 3D nội thất văn phòng của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.