Dự án-Văn phòng Vinamilk, Quận 7

     

Văn phòng Vinamilk, Quận 7

Một số hình ảnh thiết kế 3D concept nội thất văn phòng của team Thiên Phố.