Dự án-Văn phòng nhà xưởng Bình Chánh

     

Văn phòng nhà xưởng Bình Chánh

Một số hình ảnh thiết kế 3D nội thất văn phòng của đội ngũ kiến trúc sư Thiên Phố.