Dự án-White Sand Dốc Lết Resort & Spa Nha Trang

     

White Sand Dốc Lết Resort & Spa Nha Trang

Với trên 21 hecta đồi cát trắng trông ra bờ biển xanh

(gồm 12 ha cho khu vực Bungalow cùng khách sạn cao cấp và 9,2 ha đất đảo Quao),

White Sand Doclet Resort & Spa được tạo...